IT-PROJEKTI ALKAMASSA TAI MENEILLÄÄN?

Tiesitkö, että teknostressin on todettu olevan yksi juurisyy sitoutumisen heikkenemisen ja muutoshankkeiden epäonnistumisen taustalla? Se heijastuu suoraan IT-järjestelmistä saataviin liiketoimintahyötyihin ja työntekijäkokemukseen – muutamia asioita mainitaksemme.

Onko siis yhtään järkevää syytä jättää tämä asia huomiotta?

Tuleva projektikumppanisi? Selvitetään se yhdessä lyhyen keskustelun kautta.

HAVAINTOJA IT-HANKKEISTA

Emme ole vielä koskaan tavanneet organisaatiota, jossa uusia teknologioita ja ICT-ratkaisuja hankittaessa lähtökohtaisesti toivotaan ratkaisujen aiheuttavan lisää stressiä ja kuormitusta.

Emme ole myöskään tavanneet järjestelmätoimittajaa, joka lähtökohtaisesti toivoo IT-ratkaisujensa lisäävän työstressiä ja kuormitusta loppukäyttäjien arjessa.

Hyvistä päämääristä huolimatta erilaiset IT-järjestelmät koetaan yhä suurempana työn kuormitusta ja työstressiä lisäävänä tekijänä. MIKSI?

Tätä havaintoa ja kysymystä olemme ihmetelleet jo vuodesta 2018 alkaen, ja siihen olemme hakeneet ratkaisuja. Kukapa ei toivoisi mahdollisimman kitkatonta käyttöönottoa ja hyvää tuottoa investoinnille?

Toimarimme sanoin:

”Omiin muroihin ei kannata pissiä. Eikä etenkään asiakkaan muroihin, jos asiaa tarkastellaan järjestelmätoimittajan näkökulmasta. Vahinkoja toki voi sattua, mutta ennakoivat toimenpiteet on usein järkevä vaihtoehto ja tärkeässä roolissa onnistuneen lopputuloksen kannalta!”

Tuleva projektikumppanisi? Selvitetään se yhdessä lyhyen keskustelun kautta.

KUMPPANIKSI PROJEKTIISI – MITEN VOIMME PALVELLA?

Paras hetki ennakoida ja minimoida teknostressin aiheuttamia kustannuksia on projektin suunnittelu- ja budjetointivaiheessa. Toiseksi paras hetki on nyt.

Autamme projektien suunnittelussa, vaatimusmäärittelyissä ja prosessien kehittämisessä, tuemme muutosjohtamisessa ja sparraamme projektien läpiviennissä. Teemme näkyväksi projektijohdon sokeita pisteitä, valmennamme avainhenkilöitä ja esitämme takuulla tärkeitä ja tarpeellisia kysymyksiä, jotka antavat paremmat eväät projektissa onnistumiselle!

Voimme toteuttaa projektinne tueksi valmennuskokonaisuuden tai osallistua projektiinne aktiivisemmin lisäresurssina tiivimmällä yhteistyöllä.

VIIMEISIMMÄT PROJEKTIT

KONSULTTI ⎮ Varasto -ja inventaariohallinnan kehitystyö 10/2022 →

Asiakas: teknologia-alan kansainvälisesti toimiva PK-yritys, kokoonpanotuotantoa

Projekti varasto -ja inventaariohallinnan kehittämisen parissa on sisältänyt prosessien määrittelyä, prosessikuvauksien ja -kaavioiden laatimista ja työroolien / vastuuroolien määrittelyä. Hankkeeseen on lähdetty kasvun edellytyksien luomiseksi liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta, ja projektissa on tehty myös dokumentaatiota kattavasti it-järjestelmäuudistusta varten mm. vaatimusmäärittelyjen osalta. Projektissa on toteutettu myös varasto-/ toiminnanohjausjärjestelmien evaluointia järjestelmähankintaa silmällä pitäen.

Keskeisenä asiana on ollut ison kuvan ymmärrys ja mm. lainsäädäntöön (esim. Kirjanpitolaki) liittyvien tekijöiden huomiointi määrittelyitä tehdessä. Lainsäädännölliset vaatimukset prosessien ja järjestelmien suhteen vaikuttavat päivittäiseen työhön, jolloin näiden huomiointi muutoksen läpiviennin ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta on ollut ensisijaisen tärkeää.

Työkieli: suomi/ englanti

PRODUCT OWNER⎮ Liiketoiminta ja tuotekehityshanke 1/2021 →

Olen luotsannut keväällä 2023 lanseerattavan uuden liiketoiminta-alueen ja brändin kokonaisvaltaista kehitystyötä 1/2021 lähtien. Kehitystyö on pitänyt sisällään laajan skaalan erilaisia tehtäviä tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehitykseen liittyen, muun muassa markkinatutkimusta, strategiatyötä, liiketoimintasuunnitelmien laatimista, brändäys- ja markkinointistrategian laatimista, pitchausta sijoittajille / rahoittajille, kehitystyön resursointia ja rahoitusstrategian laatimista.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ⎮ ERP - käyttöönottoprojekti 5/2021 - 5/2022

Asiakas: PK-yritys maahantuonti- ja tukkuliiketoiminnan alalla (B2B + B2C)

Toimin ERP- järjestelmähankkeessa projektipäällikkönä asiakkaan toimeksiannossa. ERP- järjestelmäuudistus kattoi toimitusketjun osto-ja myyntitilauksista varastotoimintoihin sekä taloushallinnon toiminnot. Kyseessä oli laaja kokonaisuus, jossa vaadittiin osaamista ja ymmärrystä sekä taloushallinnon prosesseista että toimitusketjun prosesseista projektihallinnan ja eri sidosryhmien kanssa toimimisen lisäksi.

Hankkeen vaativuutta lisäsi tuotevalikoiman laajuus, toimittaja- ja asiakasrekisterin laajuus ja olennaisen datan muodostaminen uuden järjestelmän vaatimalle tasolle järjestelmän toimivuuden parantamiseksi. Myös integraatiot tulivat vaatimusten osalta tutuiksi järjestelemähankkeen aikana.

Lisäksi projekti kattoi järjestelmän testaamista, kehittämistä ja jatkokehityksen määrittelyä yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Projektin aikana toimin myös muutosjohtajan roolissa ja konsultoin ja valmensin yrityksen johtoa esihenkilötyössä, HR- asioissa ja yrityskulttuurin kehittämisessä.

KONSULTTI⎮ Verkkokauppaliiketoiminnan & digitaalisten palveluiden kehityshanke 9/2020 - 4/2022

Asiakas: PK-yritys maahantuonti- ja tukkuliiketoiminnan alalla (B2B + B2C)

Liiketoiminnan kehityshanke jaettiin neljään osakokonaisuuteen seuraavien teemojen alle:

  • Verkkokauppaliiketoiminnan strategian suunnittelu & kehittäminen
  • Tuotevalikoiman kehittäminen
  • Uusien palveluiden kehittäminen (mm. Etäperehdytyspalvelu & huoltopalvelut)
  • Vaadittavien järjestelmien evaluointi

Projektin pääpaino oli verkkokauppaliiketoiminnan strategian kehittämisessä sekä vaatimusten mukaisten järjestelmien evaluoinnissa.

Verkkokauppaliiketoiminnan strategian kehitystyö toteutettiin yhteistyössä muutaman muun konsultin kanssa. Pääpaino strategiatyössä oli markkina- ja asiakastutkimusten toteutus, liiketoiminnan sekä verkkokauppaliiketoiminnan tavoitteiden kirkastaminen ja kehityspolun laatiminen. Tämän pohjalta saatiin näkemystä siihen, millaisia vaatimuksia niin resurssien (budjetti + osaaminen) kuin teknologioiden osalta tavoitteiden toteutuminen edellyttää ja jatkettiin kehitystyötä näiden havaintojen pohjalta.

Järjestelmien evaluointiprosessi kattoi vaatimusmäärittelyjen laatimisen järjestelmille verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän osalta, benchmarkkauksen seitsemän eri järjestelmän/ alustan osalta yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa sekä prosessien auditoinnin ja prosessikuvauksien & työroolien kuvauksien laatimisen, jotta liiketoiminnan prosessit saataisiin sovitettua yhteen valittujen teknologioiden kanssa mahdollisimman sujuvasti.

VAPAAEHTOISTYÖT JA -PROJEKTIT

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ⎮ Vuoden Työnantaja Pirkanmaa -kilpailu 6/2019 - 1/2020

Vuoden Työnantaja -kilpailu on Pirkanmaalla v. 1983 alkaen järjestetty kilpailu työnantajille. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin alueen parhaat työnantajat ja hyviä työnantajuuden käytänteitä.

Projektipäällikön tehtävässä vastasin koko kilpailun läpiviennistä yhdessä projektitiimini kanssa.

Kilpailun organisointi kokonaisuudessaan sisälsi monipuolisia tehtäviä: kumppanuushankintaa, mediasuhteiden hoitoa, markkinointia, podcastin tekemistä, kilpailussa mukana olevien työnantajien kattavien henkilöstökyselyiden ja auditointien suunnittelua & toteutusta, datan analysointia ja raportointia sekä palkitsemisjuhlan järjestämistä.

ADVISOR, APULAISPROJEKTIPÄÄLLIKKÖ⎮ Vuoden Työnantaja Pirkanmaa -projekti 6/2020 - 1/2021

Projektipäällikkö-vuoteni jälkeen jatkoin  projektissa apulaisprojektipäällikön / advisorin roolissa ja olin mukana kilpailun raadissa.

Advisor- vuotena autoin tiimiä monipuolisesti eri tehtävissä (mm. lehdistötiedotteiden kirjoittaminen, kumppanuushankinta, haastattelut & podcast) ja lisäksi olin projektipäällikön tukena projektisuunnitelman laatimisessa, resursoinnissa ja aikataulusta huolehtimisessa sekä edellisen vuoden parhaiden käytänteiden ja oppien hyödyntämisessä uuden projektitiimin kanssa.

TYÖHYVINVOINTI-VALMENTAJASTA IT-KONSULTIKSI

Epätavallisista lähtökohdista ja poikkeuksellisen osaamiskombinaation vuoksi tieni IT-maailmaan ei ole ollut mutkaton, mutta aiempi kokemukseni johto- ja esihenkilötehtävistä sekä projektiluontoisesta freelance-työstä eri toimialoilla on osoittautunut yhdeksi vahvuudeksi projektinhallinta, -johto ja kehitystehtävissä. Ymmärrän liiketoiminnan ison kuvan ja havaitsen nopeasti syy-seuraussuhteet sekä riippuvuussuhteet eri toimintojen välillä. Ymmärrykseni taloudesta tukee sekä projektien määrittelyiden että hankkeiden läpiviennin onnistumista. Jotain on tullut konffattuakin!

Olen salaa ihastunut eritoten varastojen parissa toimimiseen aiempien projektien myötä!

Puhutaanpa sitten toiminnanohjauksesta, toimitusketjun hallinnasta tai varasto- ja inventaariohallinnasta: näissä projekteissa yhdistyy liiketoiminnan eri osa-alueet ja se innostaa minua suuresti! Koen, että tämän kaltaisissa projekteissa pääsen hyödyntämään vahvuuksiani ja saan sopivasti haastetta omalle ammatilliselle kehittymiselle. Käyttöönottoprojekteissa myös hyvinvointitekijöiden huomiointi korostuu hankkeen onnistumisen kannalta. Se on tärkeää niin vastuullisuuden, työturvallisuuden kuin työntekijä- ja asiakaskokemuksenkin näkökulmasta!

Valmiina taklaamaan teknostressin haittavaikutuksia organisaatiossanne?

Anna meidän auttaa!

Voit varata ajan juttutuokiolle suoraan kalenterista, tai jättää viestin lomakkeen kautta yhteystietojen kera. Olemme yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä!

Ota yhteyttä!

Lähettämällä viestin hyväksyt yhteystietojesi käsittelyn tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuoja ja yksityisyys.