OPPIMINEN EDELLYTTÄÄ OIVALLUSTA. TOIMINTA YMMÄRRYSTÄ.

Oikotie työperäisen teknostressin hallintaan käy koulutuksemme kautta.

Koulutuksemme tarjoaa tuoretta näkökulmaa työhyvinvoinnin kehittämiseen ja antaa avaimet organisaatiolle työperäisen teknostressin hallintaan.

Tuleva koulutuskumppanisi? Selvitetään se yhdessä lyhyen keskustelun kautta.

TEKNOSTRESSI ON JUURISYYTEKIJÄ USEIDEN TUNNISTETTUJEN KEHITYSHAASTEIDEN TAUSTALLA.

Työperäisellä teknostressillä viitataan teknostressiin, joka liittyy työssä käytettäviin laitteisiin, teknologioihin ja järjestelmiin. Useinkaan henkilöstö ei voi täysin päättää, mitä ohjelmistoja ja teknologioita työssä käytetään. Tämän vuoksi työperäisen teknostressin hallinta ei voi nojata ainostaan yksilön stressinhallintamenetelmiin, vaan organisaation tulee olla aktiivinen tekijä tässä asiassa.

Työperäisen teknostressin hallinta edellyttää teknostressin syntymekanismeihin ja luonteenpiirteisiin perehtymistä ja yhteisen ymmärryksen lisäämistä aiheesta.

KENELLE KOULUTUKSEMME ON SUUNNATTU?

LIIKKEENJOHDOLLE

Teknostressitekijöiden huomiointi päätöksenteossa ja kehitysinvestointeja tehdessä on tärkeää niin vastuullisuuden, työturvallisuuden kuin investointien takaisinmaksuajan näkökulmasta. Aiheen ymmärrys osoittaa yritysjohdon näkemyksellisyyttä ja ajantasaisuutta.

ICT-ASIANTUNTIJOILLE

Teknostressi- ja hyvinvointitekijöiden huomiointi osana järjestelmäuudistuksia osoittaa ajantasaisuutta ja ammattitaitoa.  Teknostressin hallinta uusien järjestelmien käyttöönotossa lisää IT-ratkaisujen vaikuttavuutta ja tuo asiakkaalle investointiin entistä enemmän lisäarvoa! Ja toimittajalle entistä tyytyväisempiä asiakkaita!

TYÖHYVINVOINTIIN

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden hallinta on noussut tärkeäksi osaksi työhyvinvoinnin tukemista ja työturvallisuuslain muutokset ohjaavat keskittymään näihin asioihin entistä paremmin.

Työperäisen teknostressin hallinta on ajankohtainen teema digitalisoituvassa työelämässä.

Teknostressikoulutus tarjoaa hyvät lähtökohdat teknostressin hallintaan ja työhyvinvointiin organisaatiossa. Koulutuksen avulla lisäät teknostressi-tietoisuutta, parannat työyhteisön mahdollisuuksia vaikuttaa työperäiseen teknostressiin ja kehität henkilöstön muutostaitoja alati muuttuvassa työelämässä.

”Ei ole koskaan tullut ajatelleeksi, että omalla toiminnalla voisi aiheuttaa teknostressiä kollegalle.”

YHTEISTYÖHÖN KANSSAMME?

Meille on tärkeää kohdata jokainen asiakkaamme yksilöllisesti. Koulutuksemme räätälöidään aina osallistujalähtöisesti tilaisuuden luonne, liiketoiminnan piirteet ja osallistujien työroolehin liittyvät näkökulmat huomioiden.

Ennen koulutusyhteistyön sopimista käydään tilanteenne läpi yhteisessä etätapaamisessa, jonka pohjalta sovitaan koulutusyhteistyöstä, päivämääristä ja muista koulutukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Etätapaaminen ei sido vielä koulutuksen tilaamiseen, joten voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä koulutustarpeisiin liittyen. Avoimen keskustelun ja tutustumisen kautta varmistetaan puolin ja toisin toimiva ja hedelmällinen yhteistyö.

KOULUTUKSESTA SAATAVIA HYÖTYJÄ

🔶 MUUTOSJOHTAMISEN VAIKUTTAVUUS LISÄÄNTYY

Teknostressin ja inhimillisten tekijöiden huomiointi kehitys- ja muutoshankkeissa tukee muutoksen johtamisessa ja muutokseen sitoutumisessa tuoden näkökulmaa mm. muutosviestintään.

🔶 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KEHITTYY

Teknostressitekijöiden huomiointi johtamisessa osoittaa ajantasaisuutta: työturvallisuuslaki edellyttää työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden huomiointia yhä paremmin. Tällä viitataan mm. työn järjestelyyn ja sisältöön liittyvän kuormituksen huomiointia, johon teknologiat poikkeuksetta vaikuttaa.

🔶 JÄRJESTELMÄINVESTOINTIEN TUOTTO PARANEE

Teknostressitekijöiden huomiointi auttaa henkilöstön sitouttamisessa uusien järjestelmien käyttöön. Se vähentää mm. datahävikkiä ja tämä heijastuu tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.

”Todella hyvin jäsennetty esitys, selkeää innostus oli havaittavissa osallistujakunnassa, esimerkit olivat osuvia ja hyviä, esitystapa/-tyyli pureva.”

KOULUTTAJANA TARU PUUKKO

Taru on utelias, kasvuhakuisella mindsetillä ja ripauksella kapinahenkeä varustettu positiivinen tekijätyyppi ja Lost In Data Companyn perustaja-toimari. Hän työskentelee organisaatioiden ja työhyvinvoinnin kehittämisen parissa, IT-järjestelmien käyttöönottovaiheen kehityskumppanina ja muutoksen johtamisen tukena. Vuodesta 2018 alkaen hän on syventynyt työssään erityisesti teknologiasta aiheutuvan kuormituksen eli teknostressin ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Tämän aihepiirin osalta hän on eturivin tekijä Suomessa.

Tarun otteessa digitalisaatio ja työhyvinvointi yhdistyvät modernilla, ajatuksia herättävällä tavalla.

Henkilökuva toimitusjohtaja Taru Puukosta

Valmiina taklaamaan teknostressin haittavaikutuksia organisaatiossanne?

Anna meidän auttaa!

Voit varata ajan juttutuokiolle suoraan kalenterista, tai jättää viestin lomakkeen kautta yhteystietojen kera. Olemme yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä!

Ota yhteyttä!

Lähettämällä viestin hyväksyt yhteystietojesi käsittelyn tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuoja ja yksityisyys.