TARU PUUKKO

OSAAMINEN & VAHVUUDET

PROJEKTINJOHTO & LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Aiempi kokemukseni johto- ja esihenkilötehtävistä sekä projektiluontoisesta freelance-työstä eri toimialoilla on osoittautunut yhdeksi vahvuudeksi projektin hallinta, johto -ja kehitystehtävissä. Ymmärrän liiketoiminnan ison kuvan ja havaitsen nopeasti syy-seuraus- sekä riippuvuussuhteet eri toimintojen välillä. Ymmärrykseni taloudesta tukee sekä projektien määrittelyiden että hankkeiden läpiviennin onnistumista.

Vahvuudet: ”Out of the box”-ajattelu ⎮Organisointi ⎮ Ongelmanratkaisu ⎮ Määrittely ⎮Dokumentointi ⎮Perusteellisuus
Osaaminen: Prosessien kehitys ⎮Strategia ⎮On-boarding ⎮ERPit ⎮Varasto- & inventaariohallinta ⎮Muutoksessa johtaminen

TEKNOSTRESSIN VÄHENTÄMINEN & EHKÄISY

Teknostressi kaikkine sen luonteenpiirteineen haastaa tämän päivän johtajia uudella tavalla. Se heijastuu työpaikkojen arkeen monin tavoin heikentäen työhyvinvointia, sitoutumista, käytettävien järjestelmien hyötysuhdetta ja tietoturvaa.

Teknostressin vähentäminen ja ennaltaehkäisy edellyttää teknologian luonteenpiirteiden, liiketoiminnan prosessien sekä työstressin stressitekijöiden laaja-alaista ymmärtämistä. Teknostressiä ei poisteta vähentämällä teknologian käyttöä, mutta oikean osaamisen, menetelmien ja työkalujen avulla sen vähentäminen on mahdollista.

Osaaminen: laaja

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN

Työhyvinvoinnin kehittämisessä tulee huomioida kokonaisuudessaan työhyvinvointiin vaikuttavat osatekijät: työhön liittyvät tekijät (määrälliset & laadulliset), työympäristöön liittyvät tekijät (fyysiset & psykososiaaliset) sekä yksilölliset osatekijät.

Tarjoan Firstbeat Life®️-ratkaisut organisaation voimavarojen johtamiseen & ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™️- menetelmän itsetuntemuksen ja tiimityön kehittämiseen. Kokemus esihenkilötehtävistä & luottamustehtävä työsuojeluvaltuutettuna on tuonut osaamista valmentavan johtamisen lisäksi työsuhteen elinkaaren eri vaiheista ja työlainsäädännöstä.

Osaaminen: kognitiivinen ergonomia⎮ stressinhallinta & palautuminen ⎮ teknostressi

PROJEKTIT

KONSULTTI ⎮ Varasto -ja inventaariohallinnan kehitystyö 10/2022 →

Asiakas: teknologia-alan kansainvälisesti toimiva PK-yritys, kokoonpanotuotantoa

Projekti varasto -ja inventaariohallinnan kehittämisen parissa on sisältänyt prosessien määrittelyä, prosessikuvauksien ja -kaavioiden laatimista ja työroolien / vastuuroolien määrittelyä. Hankkeeseen on lähdetty kasvun edellytyksien luomiseksi liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta, ja projektissa on tehty myös dokumentaatiota kattavasti it-järjestelmäuudistusta varten mm. vaatimusmäärittelyjen osalta. Projektissa on toteutettu myös varasto-/ toiminnanohjausjärjestelmien evaluointia järjestelmähankintaa silmällä pitäen.

Keskeisenä asiana on ollut ison kuvan ymmärrys ja mm. lainsäädäntöön (esim. Kirjanpitolaki) liittyvien tekijöiden huomiointi määrittelyitä tehdessä. Lainsäädännölliset vaatimukset prosessien ja järjestelmien suhteen vaikuttavat päivittäiseen työhön, jolloin näiden huomiointi muutoksen läpiviennin ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta on ollut ensisijaisen tärkeää.

Työkieli: suomi/ englanti

PRODUCT OWNER⎮ Liiketoiminta ja tuotekehityshanke 1/2021 →

Olen luotsannut keväällä 2023 lanseerattavan uuden liiketoiminta-alueen ja brändin kokonaisvaltaista kehitystyötä 1/2021 lähtien. Kehitystyö on pitänyt sisällään laajan skaalan erilaisia tehtäviä tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehitykseen liittyen, muun muassa markkinatutkimusta, strategiatyötä, liiketoimintasuunnitelmien laatimista, brändäys- ja markkinointistrategian laatimista, pitchausta sijoittajille / rahoittajille, kehitystyön resursointia ja rahoitusstrategian laatimista.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ⎮ ERP - käyttöönottoprojekti 5/2021 - 5/2022

Asiakas: PK-yritys maahantuonti- ja tukkuliiketoiminnan alalla (B2B + B2C)

Toimin ERP- järjestelmähankkeessa projektipäällikkönä asiakkaan toimeksiannossa. ERP- järjestelmäuudistus kattoi toimitusketjun osto-ja myyntitilauksista varastotoimintoihin sekä taloushallinnon toiminnot. Kyseessä oli laaja kokonaisuus, jossa vaadittiin osaamista ja ymmärrystä sekä taloushallinnon prosesseista että toimitusketjun prosesseista projektihallinnan ja eri sidosryhmien kanssa toimimisen lisäksi.

Hankkeen vaativuutta lisäsi tuotevalikoiman laajuus, toimittaja- ja asiakasrekisterin laajuus ja olennaisen datan muodostaminen uuden järjestelmän vaatimalle tasolle järjestelmän toimivuuden parantamiseksi. Myös integraatiot tulivat vaatimusten osalta tutuiksi järjestelemähankkeen aikana.

Lisäksi projekti kattoi järjestelmän testaamista, kehittämistä ja jatkokehityksen määrittelyä yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Projektin aikana toimin myös muutosjohtajan roolissa ja konsultoin ja valmensin yrityksen johtoa esihenkilötyössä, HR- asioissa ja yrityskulttuurin kehittämisessä.

KONSULTTI⎮ Verkkokauppaliiketoiminnan & digitaalisten palveluiden kehityshanke 9/2020 - 4/2022

Asiakas: PK-yritys maahantuonti- ja tukkuliiketoiminnan alalla (B2B + B2C)

Liiketoiminnan kehityshanke jaettiin neljään osakokonaisuuteen seuraavien teemojen alle:

  • Verkkokauppaliiketoiminnan strategian suunnittelu & kehittäminen
  • Tuotevalikoiman kehittäminen
  • Uusien palveluiden kehittäminen (mm. Etäperehdytyspalvelu & huoltopalvelut)
  • Vaadittavien järjestelmien evaluointi

Projektin pääpaino oli verkkokauppaliiketoiminnan strategian kehittämisessä sekä vaatimusten mukaisten järjestelmien evaluoinnissa.

Verkkokauppaliiketoiminnan strategian kehitystyö toteutettiin yhteistyössä muutaman muun konsultin kanssa. Pääpaino strategiatyössä oli markkina- ja asiakastutkimusten toteutus, liiketoiminnan sekä verkkokauppaliiketoiminnan tavoitteiden kirkastaminen ja kehityspolun laatiminen. Tämän pohjalta saatiin näkemystä siihen, millaisia vaatimuksia niin resurssien (budjetti + osaaminen) kuin teknologioiden osalta tavoitteiden toteutuminen edellyttää ja jatkettiin kehitystyötä näiden havaintojen pohjalta.

Järjestelmien evaluointiprosessi kattoi vaatimusmäärittelyjen laatimisen järjestelmille verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän osalta, benchmarkkauksen seitsemän eri järjestelmän/ alustan osalta yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa sekä prosessien auditoinnin ja prosessikuvauksien & työroolien kuvauksien laatimisen, jotta liiketoiminnan prosessit saataisiin sovitettua yhteen valittujen teknologioiden kanssa mahdollisimman sujuvasti.

VAPAAEHTOISTYÖ / -PROJEKTIT

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ⎮ Vuoden Työnantaja Pirkanmaa -kilpailu 6/2019 - 1/2020

Vuoden Työnantaja -kilpailu on Pirkanmaalla v. 1983 alkaen järjestetty kilpailu työnantajille. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin alueen parhaat työnantajat ja hyviä työnantajuuden käytänteitä.

Projektipäällikön tehtävässä vastasin koko kilpailun läpiviennistä yhdessä projektitiimini kanssa.

Kilpailun organisointi kokonaisuudessaan sisälsi monipuolisia tehtäviä: kumppanuushankintaa, mediasuhteiden hoitoa, markkinointia, podcastin tekemistä, kilpailussa mukana olevien työnantajien kattavien henkilöstökyselyiden ja auditointien suunnittelua & toteutusta, datan analysointia ja raportointia sekä palkitsemisjuhlan järjestämistä.

ADVISOR, APULAISPROJEKTIPÄÄLLIKKÖ⎮ Vuoden Työnantaja Pirkanmaa -projekti 6/2020 - 1/2021

Projektipäällikkö-vuoteni jälkeen jatkoin  projektissa apulaisprojektipäällikön / advisorin roolissa ja olin mukana kilpailun raadissa.

Advisor- vuotena autoin tiimiä monipuolisesti eri tehtävissä (mm. lehdistötiedotteiden kirjoittaminen, kumppanuushankinta, haastattelut & podcast) ja lisäksi olin projektipäällikön tukena projektisuunnitelman laatimisessa, resursoinnissa ja aikataulusta huolehtimisessa sekä edellisen vuoden parhaiden käytänteiden ja oppien hyödyntämisessä uuden projektitiimin kanssa.

Valmiina taklaamaan teknostressin haittavaikutuksia organisaatiossanne?

Anna meidän auttaa!

Jätä viesti yhteystietojesi kera: olemme yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä!

Ota yhteyttä!

Lähettämällä viestin hyväksyt yhteystietojesi käsittelyn tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuoja ja yksityisyys.